Eetpolikliniek

Babetje

Het ene kind eet z’n maaltijden tot de laatste kruimel op, terwijl andere kinderen te weinig of zelfs niet eten. Als ouder kunt u zich dan zorgen maken: eet mijn kind wel voldoende? Is het voedingspatroon niet te eenzijdig? Groeit mijn kind wel goed? Als uw kind niets of weinig eet, heeft dat bovendien vaak veel effect op de sfeer aan tafel. Eten wordt een strijd en vooral het kind lijkt te bepalen hoe de maaltijd verloopt. Vaak lukt het thuis niet om de vicieuze cirkel van niet (willen) eten te doorbreken.

Eetproblemen zijn niet alleen vervelend, maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor uw kind. Bijvoorbeeld wanneer de groeicurve niet blijft stijgen, maar een dalende lijn laat zien. Kinderen bouwen hun lichaam op. Met dit lichaam moeten ze vele jaren mee. Het is daarom belangrijk dat ze volwaardige voeding krijgen zodat ze hun lichaam zonder tekorten kunnen opbouwen.  Dit om gevolgen voor de lange termijn te beperken en zo gezond mogelijk groot te worden.  Ook het alleen maar uit de fles willen drinken en geen vaste voeding willen eten kan problemen geven.  De ontwikkeling van de mondmotoriek (en daarmee de spraakontwikkeling) verloopt dan langzamer. Op de eetpolikliniek begeleiden onze pedagogisch medewerkers kinderen die thuis niet of te weinig eten en hun ouders. Het doel is dat uw kind thuis acceptabel gaat eten en dat de maaltijden weer goed verlopen.

Eetproblemen bij autistische kinderen

Veel autistische kinderen hebben eetproblemen (meer dan 50%). Deze eetproblemen worden gekenmerkt door selectiviteit (bijvoorbeeld het niet eten van groente, maar ook de hoeveelheid kan heel beperkt zijn). Dit wordt vaak extra lastig als de kinderen geen hongergevoel lijken te hebben. Voor deze kinderen hebben wij een eettraining ontwikkeld, de theelepel methode, waarbij we goede resultaten hebben. Zo leren vrijwel alle kinderen groente eten. Deze training wordt uitgevoerd onder leiding van kinderarts mw. E.J. van der Gaag.

Verwijzing van de huisarts

Eet uw kind weinig of niets? Gaat u dan eerst met uw kind naar uw huisarts of consultatiebureau. De huisarts zal u doorverwijzen naar een kinderarts van ZGT. Als de kinderarts denkt dat het nodig is, verwijst hij uw kind – na overleg met u – door naar het eetteam van de eetpolikliniek. Een van de pedagogisch medewerkers van deze polikliniek nodigt u uit voor een afspraak.

Hoe verloopt de behandeling?

In het eetteam hebben zitting: een kinderarts, diëtist, logopedist, pedagogisch medewerker en psycholoog. het advies voor behandeling kan bestaan uit poliklinische begeleiding via één om meerdere van deze disciplines of een klinische opname.  Bij een klinische opname wordt het kind maximaal twee weken opgenomen voor bijvoorbeeld een eettraining. Tijdens deze opname wordt samen met de pedagogisch medewerker, aan de hand van een protocol, gewerkt aan het doorbreken van het verstoorde eetpatroon en wordt toegewerkt  naar het normaliseren van de eetsituatie. Tijdens de opname zal er nauw contact zijn tussen ouders, betrokken hulpverleners en het kind waarbij de pedagogisch medewerker de zorg voor uw kind coördineert. De verpleegkundige van uw kind is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van uw kind en zij ziet erop toe dat uw kind de gemaakte afspraken en het protocol ’s avonds en ’s nachts blijft volgen.

Poliklinische behandeling bij medewerkers van het eetteam

Bij de eetpolikliniek zijn artsen en verschillende disciplines werkzaam.  Als eetteam werken zij samen bij de behandeling van uw kind.

Kinderartsen

De kinderarts verricht  indien nodig onderzoek om mogelijke lichamelijke oorzaken van de eetproblemen op te sporen of uit te sluiten. Ook kan de kinderarts besluiten uw kind door te verwijzen naar één van de andere disciplines van het eetteam.

Pedagogisch medewerkers

Wanneer wordt gekozen voor een poliklinische behandeling door de pedagogisch medewerker wordt uw kind samen met u uitgenodigd bij de eetpolikliniek. Het eetprobleem wordt tijdens het eerste gesprek in kaart gebracht en samen met u wordt gezocht naar praktische oplossingen voor thuis die passen bij uw situatie.

Kinderpsychologen

De kinderpsycholoog wordt bij de behandeling betrokken als blijkt dat er misschien ook andere oorzaken zijn voor het eetprobleem.

Diëtist

De diëtist kan worden ingeschakeld om de intake van het kind in vergelijking met een gezond voedingspatroon in kaart te brengen. Tevens adviseert zij om hierin, indien nodig, aanpassingen aan te brengen om een acceptabele  inname van voeding te bereiken.

Logopedist

De logopedist observeert en adviseert bij problemen met betrekking tot de (ontwikkeling van) mondmotoriek en slikfunctie.

Spreekuur/bereikbaarheid

Eén keer per maand op donderdag is er een spreekuur van de eetpolikliniek voor kinderen in ZGT op route 0.11 ziekenhuislocatie Hengelo. Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt maakt een pedagogisch medewerker, na doorverwijzing via de kinderarts, met u een afspraak voor het spreekuur.

Afspraken maken bij de kinderarts verloopt via het secretariaat kinderpolikliniek ZGT telefoonnummer 088 708 3120.