Afspraak maken of afzeggen

Voor een bezoek aan een medisch specialist bij een van de poliklinieken van ZGT moet u een afspraak maken. Dit kan via het secretariaat van de polikliniek en voor een aantal poliklinieken eenvoudig online via het patiëntenportaal 'MijnZGT'.

Afspraak maken via het secretariaat van de polikliniek

U belt hiervoor naar het secretariaat van de polikliniek. Zij hebben de volgende gegevens van u nodig:

  • uw naam
  • uw geboortedatum
  • uw straat en huisnummer
  • uw telefoonnummer
  • de naam van de medisch specialist met wie u een afspraak wilt maken
  • informatie over een eventueel eerder bezoek: bent u al eerder bij deze medisch specialist geweest? Zo ja, wanneer? Komt u nu voor dezelfde aandoening?

Het secretariaat van de polikliniek plant uw afspraak met de medisch specialist zo snel mogelijk in. Voor een aantal specialismen geldt een wachttijd, meer informatie over wachttijden leest u hier.

Uw afspraak wijzigen?

Bent u verhinderd op de dag van de afspraak? Maak dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak. Bel hiervoor met het secretariaat van de polikliniek.

Online een afspraak maken via 'MijnZGT'

Via het patiëntenportaal MijnZGT, biedt ZGT u bij steeds meer poliklinieken de mogelijkheid om zelf online een afspraak te maken en te wijzigen. Een actueel overzicht van specialismen waar u online een afspraak kunt plannen vindt u op 'MijnZGT'

Om in te kunnen loggen heeft u uw DigiD code nodig.

Wachttijden