Opname voor meerdere dagen

Moet u binnenkort voor meerdere dagen worden opgenomen in het ziekenhuis? Lees dan de volgende informatie door. Zo bent u goed voorbereid op uw opname.

Oproep

Zodra er plaats is ontvangt u een schriftelijke of telefonische uitnodiging voor opname in het ziekenhuis. U wordt uitgenodigd om zich op de afgesproken dag en tijd te melden in het ziekenhuis bij:

Begeleiding

De patiëntenbegeleiding, gesitueerd bij de hoofdingang naast de receptie, begeleidt u naar de verpleegafdeling. Daarna maakt een verpleegkundige u wegwijs op de afdeling.

Contactpersoon

Spreek met uw familie en vrienden af wie de contactpersoon voor het ziekenhuis is. Zo kunnen wij het thuisfront informeren over het verloop van uw behandeling. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal u vragen wie uw contactpersoon is.