Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd.

ZGT publiceert maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze wachttijden zijn vermeld in kalenderdagen. We hanteren een onderverdeling in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. De kortste wachttijd in ZGT wordt weergegeven, dit betekent dat dit op locatie Almelo of Hengelo kan zijn.

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT terecht kunt. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten op kortere termijn plaatsvinden. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen deze urgentie. Voor urgente gevallen is op kortere termijn plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden. Het kan voorkomen dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn weergegeven in kalenderdagen. Het is echter een indicatie en het kan zijn dat de werkelijke wachttijd iets afwijkt van wat hier getoond wordt. De exacte datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Onderstaand wachttijdenoverzicht betreft de actuele wachttijden per 7 september 2020. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Poliklinisch bezoek

  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist of voorkeur voor een bepaalde locatie, kan de wachttijd langer zijn.

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult

  93

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   14

  Fast-track pijn op de borst

   14

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   14

  Hartfalen

   14

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   7

  Vaatchirurgie

   7

  Gastro-enterologie

   7

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   7

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   7

  Diabetische voetenpoli

   7

  Wondpoli

   7

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   16

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

   25

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   29

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   15

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   26

  Nefrologie

   9

  Hypertensie

   36

  Obesitascentrum

   25

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   53

  KNO

   

  Regulier consult KNO

   9

  Consult KNO arts met audiometrie

  38

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   13

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

  4

  Geheugenpoli

  80

  Valpoli

   66

  Longziekten

   

  Regulier consult

   57

  Oncologie

   2

  Neurologie

   

  Regulier consult

   51

  Carpale Tunnel Syndroom

   66

  TIA poli

   5

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   30

  Hoofdpijnpoli

   53

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   262

  Consult optometrist

   9

  Consult orthoptist

   9

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   32

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   30

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   17

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   22

  Kinderrevalidatie

   47

  Urologie

   

  Regulier consult

   22

  Bekkenbodemcentrum

   15

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  5

  onderste ledematen

  13

  Wervelkolom

   17

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

   1

  CT onderste ledematen

   13

  CT wervelkolom

   13

  CT hoofd / hals

   10

  Echo onderzoek

   18

  Endoscopisch onderzoek 

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

   17

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

   7

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

  5 weken

  PET-CT scan

  1 week

  Botscan (Nucleaire)

  1 week

 • Behandelingen

  Uw medisch specialist kan met u besluiten dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment van dit besluit en het moment van de behandeling. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

  Behandeling

  Wachttijd in dagen

  Aneurysma (chirurgie, interventieradiologie)

   49

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie kinderen)

   25

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie volwassenen)

   65

  Baarmoederverwijdering (gynaecologie)

   41

  Totale blaasverwijdering (urologie)

   Variabel

  Operatieve verwijdering borstkanker (chirurgie)

  15

  Borstverkleining (plastische chirurgie)

  Variabel

  Carotispathologie (chirurgie, thoraxchirurgie)

   10

  Carpaal tunnel syndroom (chirurgie, plastische chirurgie)

  65

  Carpaal tunnel syndroom (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

   -

  Initiële staaroperatie (oogchirurgie)

   110

  Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (chirurgie)

  16

  Dupuytren (plastische chirurgie)

  Variabel

  Galblaasverwijdering (chirurgie)

  10

  Totale heupvervanging (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

  37

  Kijkoperatie knie (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Totale knie vervanging (orthopedie) 

  Zie ocon.nl

  Hernia (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Liesbreuk (chirurgie)

   100

  Slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (chirurgie)

   32

  Maagkanker (chirurgie)

  Variabel

  Meniscus en/of kniebanden  (chirurgie)

  Zie ocon.nl

  Meniscus en/of kniebanden

  Zie ocon.nl

  Afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorchirurgie)

   73

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie kinderen)

  25

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie volwassenen)

  82

  Vaatchirurgische behandeling (chirurgie)

   27

  Sterilisatie vrouw 

   30

  Sterilisatie man  40

  Stressincontinentie (gynaecologie) 

  Variabel

  Stressincontinentie (urologie) 

  Variabel

  Behandeling spataderen

   50