Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd.

ZGT publiceert maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze wachttijden zijn vermeld in kalenderdagen. We hanteren een onderverdeling in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. De kortste wachttijd in ZGT wordt weergegeven, dit betekent dat dit op locatie Almelo of Hengelo kan zijn.

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT terecht kunt. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten op kortere termijn plaatsvinden. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen deze urgentie. Voor urgente gevallen is op kortere termijn plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden. Het kan voorkomen dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn weergegeven in kalenderdagen. Het is echter een indicatie en het kan zijn dat de werkelijke wachttijd iets afwijkt van wat hier getoond wordt. De exacte datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Onderstaand wachttijdenoverzicht betreft de actuele wachttijden per 7 februari 2019. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Poliklinisch bezoek

  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist of voorkeur voor een bepaalde locatie, kan de wachttijd langer zijn.

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult68

   46

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   8

  Fast-track pijn op de borst

   10

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   10

  Hartfalen

   8

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   7

  Vaatchirurgie

   5

  Gastro-enterologie

   7

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   9

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   5

  Diabetische voetenpoli

   7

  Wondpoli

   7

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   11

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

   35

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   28

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   23

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   30

  Nefrologie

   15

  Hypertensie

   44

  Obesitascentrum

   23

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   43

  KNO

   

  Regulier consult KNO

   16

  Consult KNO arts met audiometrie

   31

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   16

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

   15

  Geheugenpoli

   16

  Valpoli

   8

  Longziekten

   

  Regulier consult

   24

  Oncologie

   2

  Neurologie

   

  Regulier consult

   22

  Carpale Tunnel Syndroom

   11

  TIA poli

   3

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   25

  Hoofdpijnpoli

   46

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   36

  Consult optometrist

   12

  Consult orthoptist

   12

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Regulier consult

   94

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   25

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   23

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   36

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   18

  Kinderrevalidatie

   18

  Urologie

   

  Regulier consult

   4

  Bekkenbodemcentrum

   2

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  5

  onderste ledematen

   6

  Wervelkolom

   8

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

   2

  CT onderste ledematen

   4

  CT wervelkolom

   4

  CT hoofd / hals

   2

  Echo onderzoek

   4

  Endoscopisch onderzoek

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

   8

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

   8

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

   28

  PET-CT scan

   7

  Botscan (Nucleaire)

   2

 • Behandelingen

  Uw medisch specialist kan met u besluiten dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment van dit besluit en het moment van de behandeling. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

  Behandeling

  Wachttijd in dagen

  Aneurysma (chirurgie, interventieradiologie)

   28

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie kinderen)

   20

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie volwassenen)

   53

  Baarmoederverwijdering (gynaecologie)

   57

  Totale blaasverwijdering (urologie)

   21

  Operatieve verwijdering borstkanker (chirurgie)

   18

  Borstverkleining (plastische chirurgie)

   79

  Carotispathologie (chirurgie, thoraxchirurgie)

   9

  Carpaal tunnel syndroom (chirurgie, plastische chirurgie)

   59

  Carpaal tunnel syndroom (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)

   -

  Initiële staaroperatie (oogchirurgie)

   88

  Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (chirurgie)

   17

  Dupuytren (plastische chirurgie)

   45

  Galblaasverwijdering (chirurgie)

   48

  Totale heupvervanging (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

   30

  Kijkoperatie knie (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Totale knie vervanging (orthopedie) 

  Zie ocon.nl

  Hernia (orthopedie)

  Zie ocon.nl

  Liesbreuk (chirurgie)

   75

  Slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (chirurgie)

   20

  Maagkanker (chirurgie)

   22

  Meniscus en/of kniebanden  (chirurgie)

   62

  Meniscus en/of kniebanden

  Zie ocon.nl

  Afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorchirurgie)

   70

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie kinderen)

   18

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie volwassenen)

   40

  Vaatchirurgische behandeling (chirurgie)

   15

  Sterilisatie vrouw 

   38

   Sterilisatie man  30

  Stressincontinentie (gynaecologie) 

   35

  Stressincontinentie (urologie) 

   69

  Behandeling spataderen

   31