Operatieassistent

Opleiding heelkunde

Een uitstekende opleiding alwaar je veel kan leren bij een grote groep (20) gedifferentieerde chirurgen. Door deze gedifferentieerde werkwijze krijg je de opleiding op een hoog niveau. Aansluitend kunnen we ook de differentiatie GE, ONCO, Vaat en Traumatologie aanbieden.

De vakgroep chirurgie van ZGT bestaat uit 21 enthousiaste chirurgen die zijn verenigd in Chirco, de chirurgencoöperatie voor Oost-Nederland. De vakgroep werkt volledig gedifferentieerd (onco/GE/vaat/trauma). We leiden arts-assistenten op tot chirurg vanuit regio VI (Groningen). Daarnaast worden er ook arts-assistenten chirurgie opgeleid uit Leuven (België) en Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (AIGT).

De afdeling Heelkunde heeft de opleidingsbevoegdheid voor de complete opleiding in samenwerking met het UMCG als academisch centrum. Bekijk voor alle informatie de website van Regio Groningen.

De opleiding

Als aios participeer je in alle dagelijkse werkzaamheden, mede afhankelijk van je opleidingsniveau en -jaar. De assistentenpool bestaat meestal uit ruim 20 arts-assistenten. Aios doen ook avond-, nacht- en weekenddiensten. De opleider Heelkunde voert op gezette tijden evaluatiegesprekken met de aios. Dit wordt vastgelegd in een portfolio.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschap is een verplicht onderdeel van de opleiding Heelkunde. In ZGT is er binnen de heelkunde veel lopend onderzoek en is er voldoende kans en mogelijkheid om hierin te participeren. Ook zijn er meerdere promotietrajecten. Bovendien is er de mogelijkheid om als house officer aangesteld te worden. Hierbij werk je gedurende de maand 3 weken als zaalarts en daarna heb je één week wetenschapstijd om zo wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Meestal is dit bedoeld voor arts-assistenten die een promotietraject volgen.

Meer informatie

De opleider Heelkunde is dr. M.F. Lutke Holzik en plaatsvervangend opleider is dr. B.L. Reichmann.

Meer informatie vind je op www.opleidingheelkunderegiogroningen.nl en www.heelkunde.nl.

Secretariaat opleiding heelkunde ZGT is te bereiken via opleidingheelkunde@zgt.nl of  088 708 53 94.