Operatieassistent

In M2 is het de bedoeling dat je ten minste tien coschappen loopt. Verplichte vakken hierbij zijn:

 • interne geneeskunde
 • chirurgie
 • huisartsgeneeskunde
 • sociale geneeskunde

Verder zijn kindergeneeskunde, neurologie, psychiatrie en gynaecologie verplicht als je die nog niet in M1 hebt gedaan.

Keuzevakken

Naast de verplichte vakken, mag je zelf aangeven waar je coschappen wilt lopen. Je kunt kiezen uit de volgende coschappen:

 • cardiologie
 • longgeneeskunde
 • pathologie
 • reumatologie
 • geriatrie
 • dermatologie
 • KNO
 • orthopedie
 • revalidatiegeneeskunde
 • anesthesie
 • radiologie
 • urologie
 • oogheelkunde
 • acute geneeskunde
 • verpleeghuisgeneeskunde

Combinatiestage

Plastische en kaakchirurgie bieden wij niet als volledig coschap aan. Je kunt ze als onderdeel van een combinatiestage of snuffelstage volgen.

Stage M3 semi-arts

Voor M2 werk je minimaal een jaar bij ZGT. In dat jaar leer je het ziekenhuis, de artsen en medewerkers goed kennen. Voor een aantal coassistenten is dit zelfs een aanleiding om aan hun 'gewone' coschappen ook hun semi-artsstage en/of hun wetenschappelijk onderzoek te koppelen. ZGT biedt bij veel vakken de mogelijkheid om een semi-artsstage van twintig weken te doen. Bij de volgende afdelingen kun je een semi-artsstage volgen:

 • interne geneeskunde
 • chirurgie
 • cardiologie
 • gynaecologie
 • psychiatrie
 • urologie
 • verpleeghuisgeneeskunde
 • kindergeneeskunde
 • neurologie
 • huisartsen

Stage M3 wetenschappelijk onderzoek

In ZGT zijn meerdere grote onderzoekslijnen waar een wetenschappelijke stage gedaan kan worden. Dit is klinisch relevant onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van de grote aantallen patiënten in ons ziekenhuis. Lees hierover meer op de pagina wetenschappelijke stages.