twee verpleegkundigen lopen in gesprek met elkaar door de gang

Wat is borstkanker?

Borstkanker, ook wel mammacarcinoom genoemd, is een kwaadaardig gezwel in de borst. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in de westerse wereld. Eén op de acht vrouwen krijgt het ooit in haar leven. Met name vanaf de leeftijd van 35 jaar stijgt het aantal vrouwen dat door deze aandoening getroffen wordt snel. De piek ligt bij vrouwen boven de 50 jaar. Ook bij mannen komt borstkanker voor. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 100 mannen borstkanker. Voor het ontstaan van borstkanker is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Meerdere factoren spelen hierbij een rol zoals de hormonale huishouding en erfelijke (genetische) aanleg.

Symptomen die op borstkanker kunnen wijzen

Lang niet alle knobbeltjes of andere veranderingen in de borst zijn kwaadaardig. Er bestaan diverse goedaardige borstafwijkingen. Herkent u één van de onderstaande symptomen? Dan is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts, zodat een medisch specialist vervolgens kan uitwijzen of het om borstkanker gaat.

  • Knobbeltje in de borst
  • Deukje in de borst
  • Ingetrokken tepel
  • Eczeem rond de tepel
  • Tepeluitvloed

Borstkanker: risicofactoren

Er bestaan meerdere factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van borstkanker. Een aantal hiervan zijn:

  • Aanleg en erfelijkheid
  • Een eerdere goed- of kwaadaardige borstaandoening
  • Hormonen : vroege eerste menstruatie of late overgang (menopauze)

Erfelijkheid borstkanker

Wanneer u geconfronteerd wordt met kanker vraagt u zich wellicht af in hoeverre erfelijkheid een rol speelt. Indien uw medisch specialist van mening is dat dit in uw situatie relevant is, verwijst hij of zij u door naar de erfelijkheidsarts (klinisch geneticus). Bij 5 -10% van de mensen met borstkanker (of eierstokkanker) is er sprake van een erfelijke vorm.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de BRCA-mutatie en recent is er nog een andere genetische factor ontdekt namelijk het CHEK2 gen. Voor een verwijzing naar de klinisch genetica zijn aan aantal factoren van belang in de familie zoals het voorkomen van borstkanker op jonge leeftijd (ruim voor het 50e jaar), borstkanker bij meerdere personen in meerdere generaties of dubbelzijdige borstkanker en/of meerdere tumoren in één borst én eierstokkanker in de familie.
Uw medisch specialist kan beoordelen of verwijzing voor erfelijkheidsadvies voor u aangewezen is.

Gesprek met de erfelijkheidsarts (klinisch geneticus)

Na verwijzing naar de afdeling klinisch genetica heeft u een informatief gesprek met een klinisch geneticus (erfelijkheidsarts). De klinisch geneticus beoordeelt aan de hand van uw medische gegevens en familiegeschiedenis of er reden is voor DNA-onderzoek (bloedonderzoek) naar een erfelijke vorm van borstkanker.

Verder wordt beoordeeld of er reden is voor borstcontroles buiten het bevolkingsonderzoek en zo ja, voor welke familieleden deze adviezen gelden. Als er een indicatie voor een DNA-onderzoek is, bepaalt u uiteindelijk zelf of u ook DNA onderzoek wenst. De klinisch geneticus zal met u de consequenties en de voor- en nadelen van DNA-onderzoek bespreken.

Meer informatie over erfelijke vormen van borstkanker vindt u op de pagina Erfelijke borstkanker en eierstokkanker bij het Radboud UMC.