Verpleegkundige in gesprek met patient

Chemotherapie als aanvullende behandeling bij borstkanker

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen, cytostatica genaamd. Dit zijn medicijnen die een celdodend effect hebben of celdeling remmen. Ze grijpen in op het groeiproces van een kankercel. Deze celdeling remmende eigenschappen hebben ook een effect op de snel delende normale cellen. Hierdoor kunnen verschillende bijwerkingen optreden. Lees meer over chemotherapie in de Patiënten Informatie Map Chemotherapie (PDF).

Chemotherapie als aanvullende behandeling bij borstkanker

Aanvullende chemotherapie wordt gegeven als er een groter risico is dat de ziekte terugkomt. Aanvullende chemotherapie kan ná de operatie en/of bestraling worden gegeven (adjuvant) of vóór de operatie (neo-adjuvant). Er wordt adjuvante chemotherapie gegeven als er een groter risico is dat de ziekte terugkomt. Chemotherapie vóór de operatie kan helpen om de tumor kleiner te maken en om te testen of de gekozen chemotherapie werkt.

Mammaprint

MammaPrint is een borstkankertest die een selecte groep patiënten kan helpen beslissen of chemotherapie noodzakelijk is voor de juiste behandeling. De test geeft een voorspelling over het risico of er in de toekomst uitzaaiingen ontstaan. Met behulp van de MammaPrint-test kan de internist-oncoloog beter bepalen of een aanvullende behandeling met chemotherapie, naast een antihormonale behandeling, noodzakelijk is. Met de internist-oncoloog kunt u bespreken of het in uw situatie zinvol is om gebruik te maken van deze test.

Chemotherapie als palliatieve behandeling bij borstkanker

Een palliatieve behandeling wordt gegeven als kanker is uitgezaaid en genezing niet meer mogelijk is. Bij palliatieve chemotherapie gaat het om verlenging van het leven en vermindering van klachten met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dat betekent dat bij de keuze voor deze behandeling altijd ook de nadelige bijwerkingen en de wensen van de patiënt meewegen.