Klinisch wetenschappelijk onderzoek - Borstkliniek Oost-Nederland

De behandeling van borstkanker heeft jaren veel vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang is het resultaat van voortdurend zoeken naar nieuwe en betere behandelingen. Dit gebeurt wereldwijd door middel van wetenschappelijk onderzoek bij patiënten (ook wel klinische studies genoemd). Klinische studies zijn onderzoeken waarin naar antwoord op wetenschappelijke vragen wordt gezocht en waarin naar betere manieren wordt gezocht om ziekten te behandelen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

ZGT neemt deel aan meerdere nationale en internationale klinisch wetenschappelijke studies bij borstkanker. Indien u geschikt bent voor een dergelijk onderzoek zal de specialist (en de verpleegkundige) u vragen hieraan deel te nemen. Pas na uitgebreide voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk krijgt u alle ruimte om daarin toe te stemmen of te weigeren. Op deze pagina vindt u informatie over oncologische studies die in ZGT lopen.

Klik hier om naar kanker.nl te gaan, voor bruikbare informatie over het meedoen aan  wetenschappelijk onderzoek. Deze site heeft ook een actueel overzicht van wetenschappelijke onderzoeken (trials) bij kanker in de Nederlandse ziekenhuizen.

Overzicht van wetenschappelijke studies (trials) bij borstkanker in ZGT

Momenteel worden in ZGT borstkankerpatiënten gevraagd voor deelname aan de volgende wetenschappelijk studies:

 • >

  DENSE

  Een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker. Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel. Klik hier meer meer informatie over DENSE.

 • >

  PRECISE

  Landelijke registratie studie om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar het identificeren van nieuwe genen/gensets van prognostische en/of voorspellende waarden van patiënten met primaire borstkanker. Klik hier voor meer informatie over PRECISE.

 • >

  MINI MAX

  Er zijn verschillende okseloperaties beschikbaar om de okselklieren te beoordelen (ook wel stagering genoemd) en te behandelen na systemische therapie. Al deze verschillende operatietechnieken kunnen worden gevolgd door bestraling. De doelen van deze studie zijn:

  1. vaststellen hoe veilig de verschillende manieren van okselstagering en -behandeling zijn;
  2. bepalen wat de invloed is van de gekozen behandeling op de kwaliteit van leven.

  Klik hier voor meer informatie over MINI MAX.

 • >

  LORD

  Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met laag risico Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS). Onderzocht wordt of de standaardbehandeling bij laag risico DCIS veilig weggelaten kan worden. Klik hier voor meer informatie over LORD.

 • >

  UMBRELLA studie

  Sinds oktober 2021 is het Borstkliniek Oost Nederland van het ZGT ziekenhuis gestart met het UMBRELLA onderzoek. Dit is een onderzoek dat naast het ZGT ziekenhuis ook in het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, en het Alrijne Ziekenhuis wordt uitgevoerd.

  Het doel van het UMBRELLA onderzoek is om te meten hoe het met al onze patiënten gaat tijdens en in de jaren na de behandeling voor borstkanker of voorstadium van borstkanker. Hiervoor verzamelen en vergelijken wij de medische gegevens, maar ook gegevens van het fysiek en mentale welzijn van onze patiënten. Hiermee hopen wij inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven, op zowel korte als lange termijn. Dit vinden wij belangrijk om voor toekomstige patiënten de behandeling beter op maat te kunnen bieden, de overlevingskansen verder te vergroten en kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling te verbeteren.

  Klik hier voor meer informatie over de UMBRELLA. 

  Klik hier voor de informatievideo over de UMRELLA.

 • >

  SONIA

  Onderzoek om te bepalen op welk moment van de behandeling het nieuwe geneesmiddel (palbociclib, ribociclib of abemaciclib) het beste aan de anti-hormonale therapie kan worden toegevoegd, in de eerste- of de tweedelijnsbehandeling (ofwel primaire- of vervolgbehandeling). Klik hier voor meer informatie over SONIA.

 • >

  TRAIN-3

  In dit onderzoek wordt bekeken of het aantal chemotherapie kuren kan worden verminderd in het geval van een vroege respons van de tumor op chemotherapie in combinatie met HER2-blokkade. Klik hier voor meer informatie over Train-3.

   

 • >

  Triple B

  Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide (triple negatieve) borstkanker. Onderzocht wordt of te voorspellen is welke behandeling het meest effectief is. Klik hier voor meer informatie over Triple B.

 • >

  Destiny Breast-06 studie

  Het belangrijkste doel van het onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel trastuzuamb deruxtecan is voor de behandeling van borstkanker. De werking  en veiligheid van Trastuzuamb deruxtecan (T-Dxd, Enhertu) wordt vergeleken met de werking en veiligheid van chemotherapie die we op dit moment geven.

 • >

  BREAST 2 trial

  Een studie naar volledige borstreconstructie met AFT(autologe vet transplantatie). In deze studie mogen patiënten zelf kiezen voor een totale borstreconstructie middels AFT. Kijk voor meer informatie op de website van The BREAST Trial.

 • >

  MINDACT recidieven

  Vervolg op de MINDACT studie waar patiënten eerder aan hebben deelgenomen. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen en vergelijken van weefsel van de eerste borstkanker en het weefsel van de teruggekomen borstkanker, om te weten te komen of er specifieke veranderingen zijn in de genen van de tumor en eventueel in het bloed.

Ziekenhuislocatie Hengelo Borstkliniek Oost-Nederland

 • Polikliniek 088 708 52 32
 • Verpleegafdeling 088 708 55 40
 • Opmerkingen

  088 708 52 32 (niet bereikbaar buiten kantoortijden en in het weekend)

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo