Verpleegkundigen in de gang - Oncologisch centrum

Wetenschappelijk onderzoek

Klinisch wetenschappelijk onderzoek

De behandeling van borstkanker heeft jaren veel vooruitgang geboekt. Deze vooruitgang is het resultaat van voortdurend zoeken naar nieuwe en betere behandelingen. Dit gebeurt wereldwijd door middel van wetenschappelijk onderzoek bij patiënten (ook wel klinische studies genoemd). Klinische studies zijn onderzoeken waarin naar antwoord op wetenschappelijke vragen wordt gezocht en waarin naar betere manieren wordt gezocht om ziekten te behandelen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

ZGT neemt deel aan meerdere nationale en internationale klinisch wetenschappelijke studies bij borstkanker. Indien u geschikt bent voor een dergelijk onderzoek zal de specialist (en de verpleegkundige) u vragen hieraan deel te nemen. Pas na uitgebreide voorlichting, zowel mondeling als schriftelijk krijgt u alle ruimte om daarin toe te stemmen of te weigeren.

Op de pagina Wetenschap vindt u informatie over oncologische studies die in ZGT lopen.

Overzicht van wetenschappelijke studies (trials) bij borstkanker in ZGT

Momenteel worden in ZGT borstkankerpatiënten gevraagd voor deelname aan de volgende wetenschappelijk studies:

 • >

  BREAST 2 trial

  Een studie naar volledige borstreconstructie met AFT(autologe vet transplantatie). In deze studie mogen patiënten zelf kiezen voor een totale borstreconstructie middels AFT. Lees meer over Breast 2 trial.

 • >

  EMBER-4

  In dit onderzoek wordt de werking en de veiligheid onderzocht van een nieuw middel (Imlumestrant) voor de behandeling van oestrogeenreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium. De werking en veiligheid van Imlunestrant wordt vergeleken met de werking en veiligheid van al bestaande middelen (Tamoxifen of een Aromataseremmer). Lees meer over EMBER-4.

 • >

  LORD

  Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met laag risico Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS). Onderzocht wordt of de standaardbehandeling bij laag risico DCIS veilig weggelaten kan worden. Lees meer over LORD.

 • >

  SEQUEL

  In deze studie wordt onderzocht in hoeverre alpelisib en fulvestrant gecombineerd werkzaam zijn bij patiënten met gevorderde (uitgezaaide of niet-operabele) hormoongevoelige borstkanker, die al eerder behandeld zijn met fulvestrant. Meer informatie over SEQUEL.

   

   

 • >

  UMBRELLA

  Sinds oktober 2021 is de Borstkliniek Oost Nederland van het ZGT ziekenhuis gestart met het UMBRELLA onderzoek. Dit is een onderzoek dat behalve in ZGT ook in het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis, en het Alrijne Ziekenhuis wordt uitgevoerd.

  Het doel van het UMBRELLA onderzoek is om te meten hoe het met al onze patiënten gaat tijdens en in de jaren na de behandeling voor borstkanker of het voorstadium van borstkanker. Hiervoor verzamelen en vergelijken wij de medische gegevens, maar ook gegevens van het fysieke en mentale welzijn van onze patiënten.

  Hiermee hopen wij inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven, op zowel korte als lange termijn. Dit vinden we van belang om voor toekomstige patiënten de behandeling beter op maat te kunnen bieden, de overlevingskansen verder te vergroten en kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling te verbeteren. Lees meer over de UMBRELLA.

 • >

  NABOR

  Het risico op terugkeer van borstkanker en de persoonlijke behoeften verschillen voor iedere patiënt. Toch is de nacontrole volgens de huidige richtlijn voor iedereen hetzelfde en verschilt de nazorg per ziekenhuis. Het NABOR-project (NA BORstkanker) onderzoekt of de nazorg en nacontrole voor patiënten met borstkanker meer op maat aangeboden kan worden. Meer informatie vindt u hier: https://www.kanker.nl/trials/1404-boog-2022-04-nabor---studie-borstkanker