Verpleegkundigen lopen in de gang

Publicaties

Vancomycine als continue infusie bij obese IC-patiënten: evaluatie van het huidige doseerprotocol (VANCOBESE).

Schokkin M, Bult W, Brummelhuis-Visser P, Lub-de Hooge de MN, Nijsten MWN, Touw DJ. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2024;9:a1775

 

Terug naar onderzoek en publicaties