Verpleegkundigen lopen in de gang

Fysiotherapie traumatologie

Fysiotherapie op de verpleegafdeling traumatologie

De fysiotherapeut is werkzaam op de verpleegafdeling traumatologie. Patiënten die opgenomen worden op deze afdeling hebben te maken met een botbreuk. Als de diagnose bekend is, kan uw behandelplan opgesteld worden. Dit kan conservatief of operatief zijn. Afhankelijk van uw behandelplan wordt u gezien door de fysiotherapeut. Daar richt de fysiotherapeut zich op het mobiliseren conform het mobilisatiebeleid waarbij u moet denken aan:

  • Hulp bij transfers
  • Verbeteren van het looppatroon
  • Vormen van (onbelaste) oefentherapie
  • Advies voor gebruik van (loop)hulpmiddelen. 

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een controle binnen de traumapolikliniek.
Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de oudere patiënt met een botbreuk extra aandacht behoeft. Wanneer u een botbreuk heeft en zeventig jaar of ouder bent, krijgt u daarom in het centrum voor geriatrische traumatologie (CvGT) een multidisciplinaire behandeling. De fysiotherapeut maakt onderdeel uit van dit multidisciplinaire team.

Fysiotherapie op de traumapolikliniek

De fysiotherapeuten van ZGT werken ook op de traumapolikliniek van de traumatologen. Patiënten die opgenomen zijn geweest in het ZGT met een breuk (al dan niet geopereerd) worden hier gezien door de fysiotherapeut. De afspraken vinden plaats zes weken, drie maanden en zo nodig zes maanden na de breuk (al dan niet geopereerd). En verder tussentijds als dit nodig mocht zijn.

Tijdens dit spreekuur:

  • Brengt de fysiotherapeut de huidige stand van zaken in kaart
  • Geeft informatie betreffende de aandoening en verder verloop
  • Bespreekt met u het verder te volgen beleid
  • Geeft natuurlijk antwoorden op uw vragen.

De fysiotherapeut werkt onder supervisie van de traumatoloog en bespreekt het te volgen beleid met de traumatoloog, waarna dit beleid met u besproken zal worden.

 

Verder fungeert de fysiotherapeut als een schakel tussen de traumatoloog en uw eigen fysiotherapeut waar u onder behandeling bent.