Verpleegkundigen lopen in de gang

Wordt u binnenkort opgenomen in ZGT? Dan is het goed om te weten dat ons ziekenhuis als doel heeft om patiënten, binnen de mogelijkheden, te stimuleren om in beweging te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat een laag activiteitenniveau tijdens opname kan leiden tot verminderde zelfredzaamheid en een hogere kans op complicaties. Dit heeft een negatieve invloed op uw herstel en kan ontslag naar huis vertragen. Bewegen kunt u vaak goed combineren met dagelijkse handelingen op de afdeling, zoals wassen en aankleden, eten of bezoek ontvangen.

Twijfelt u eraan wat u mag? In ZGT maken we gebruik van kleurkaarten. Met een groene, gele of rode kaart bij uw bed wordt aangegeven in hoeverre u zelfstandig kan lopen. Natuurlijk kunt u dit ook bespreken met uw verpleegkundige of fysiotherapeut.

Wist u dat?

 • Patiënten in het ziekenhuis 50-83% van de tijd in bed verblijven?
 • Zij gemiddeld minder dan 8% van de tijd fysiek actief bezig zijn?
 • Patiënten die tien dagen in bed liggen wel 10 tot 15% van hun spiermassa kunnen
  verliezen?
 • Door weinig bewegen uw mobiliteit en zelfstandigheid achteruitgaan en het risico
  op vallen groter wordt?
 • Door verminderde mobiliteit de opnameduur in het ziekenhuis vaak langer is?
 • Een goede conditie vóór uw opname in het ziekenhuis zorgt voor een beter herstel?
 • Het ook na opname in het ziekenhuis belangrijk is om voldoende te blijven bewegen
  om weer goed te kunnen functioneren thuis?
 • Een goede voedingstoestand een voorwaarde is voor opbouw in activiteiten? Indien
  nodig kunt u hierin ondersteund worden door een voedingsdeskundige of diëtist.

Beweegtips

 • Draag tijdens de opname zoveel mogelijk uw gewone kleding in plaats van uw pyjama.
 • Zorg voor stevig schoeisel in plaats van pantoffels.
 • Probeer u zelf te wassen en aan te kleden, ga als het lukt naar de badkamer.
 • Heeft u geen verplichte bedrust? Probeer dan zo veel mogelijk aangekleed en uit
  bed te zijn.
 • Heeft u moeite om zelf uit bed te komen? Vraag dan hulp van de verpleging of
  fysiotherapeut.
 • Eet en drink zoveel mogelijk aan tafel en niet in bed.
 • Loop regelmatig over de afdeling en stel doelen om de loopafstand uit te breiden.
 • Loop samen met uw bezoek naar de liften om hen gedag te zeggen.
 • Heeft u een hulpmiddel nodig? Aarzel niet en vraag de verpleegkundige of
  fysiotherapeut.

Bent u weer thuis na uw ziekenhuisopname? Het is belangrijk om rustig uw activiteitenniveau weer op te bouwen. Bewegen heeft ook nu een positieve invloed op uw herstel. Stel bijvoorbeeld doelen om de loopafstand uit te breiden of zo mogelijk fietsen of sporten weer op te pakken. Weet u niet zeker wat u wel en niet mag in uw situatie? Bespreek dit met uw arts of fysiotherapeut.

Wilt u meer informatie over bewegen voor, tijdens of na opname of heeft u vragen over deze folder? Neem dan contact op met de afdeling fysiotherapie van ZGT: 088 708 3210 of mail naar zgtbeweegt@zgt.nl.