Operatieassistent

Opleiding klinische fysica

Opleiding klinische fysica

De vakgroep klinische fysica bestaat uit vier klinisch fysici en is werkzaam bij zowel de afdeling Informatie en Organisatie als zorgtechnologie. ZGT is een van de opleidingsinstituten met A-erkenning van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) en de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF).

De Klinisch Fysici In Opleiding (KLIFO)

De opleiding binnen ZGT wordt vormgegeven in samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen UMC-Groningen, Isala-Zwolle en MST-Enschede. De opleidingsregio Noord-Oost Nederland kent meerdere opleidingsplaatsen tot klinisch fysicus. Binnen ZGT wordt opgeleid tot Algemeen Klinisch Fysicus. De opleiding tot klinisch fysicus duurt vier jaar. De instroomplaats voor onze opleiding is Zwolle, waar het eerste jaar van de opleiding zal plaatsvinden.

Curriculum van de opleiding klinische fysica

Als KLIFO volg je verplichte stages op academisch niveau. Cursorisch onderwijs volg je op basis van je eigen opleidingsplan. Daarnaast voer je zelfstandig of in teams projecten uit. Tijdens de opleiding schrijf je tweemaal per jaar een voortgangsrapportage. Deze rapportage bespreek je met de opleider(s). Daarna wordt je rapport voor toetsing voorgelegd aan de toetsingscommissie. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoetsing door de toetsingscommissie. Bij goed gevolg kun je geregistreerd worden als klinisch fysicus op het specifieke werkterrein.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling klinische fysica ondersteunt wetenschappelijke activiteiten van de KLIFO, eventueel in samenwerking met de Universiteit Twente in Enschede of Saxion Hogeschool.

De sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure voor de opleiding klinische fysica loopt via ons regionale samenwerkingsverband. Voor toelating moet je een doctoraal- of ingenieursdiploma (Technische) Natuurkunde aan een Nederlandse universiteit hebben behaald. Een door de NVKF-toetsingscommissie gelijkgesteld diploma volstaat ook.