Operatieassistent

Opleiding psychologie

Opleiding psychologie

De afdeling medische psychologie van het ZGT heeft een actief beleid ten aanzien van opleiden. Je vindt bij ons opleidingsplaatsen tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Het ziekenhuis en onze afdeling kenmerken zich door laagdrempeligheid en aandacht voor innovatie.

De opleiding

ZGT heeft drie tot vier opleidingsplaatsen psychologie: Eén opleidingsplaats tot gezondheidszorgpsycholoog, deze duurt twee jaar. Twee opleidingsplaatsen tot klinisch psycholoog, deze opleiding duurt vier jaar (starten met één tot twee jaar ertussen). Eén opleidingsplaats tot klinisch neuropsycholoog, deze opleiding duurt vier jaar. Tijdens de opleiding ben je werkzaam bij ZGT.

Voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog wordt het wetenschappelijk onderzoek vormgegeven in samenwerking met de Radboud universiteit Nijmegen in de persoon van prof. dr. R. Kessels, klinisch neuropsycholoog. Voor de opleiding tot klinisch psycholoog zijn er geen vaste samenwerkingen maar zijn er diverse mogelijkheden voor onderzoek bijvoorbeeld rond de bariatrische chirurgie. Ook is er de mogelijkheid voor eigen ideeën rond onderzoeksthema’s. Hierbij kan ook de samenwerking met MST gezocht worden.

De opleiders

De opleider gezondheidspsychologie is mw. M. Baecke en de plaatsvervangend opleider is P.F.M. de Wit.
De opleider klinische psychologie is mw. E.M. Lansdaal en de plaatsvervangend opleider is mw. M. Baecke.
De opleider klinische neuropsychologie is P.F.M. de Wit en plaatsvervangend opleider is mw. dr. I.A.D.A. van Tilborg.