Operatieassistent

Opleiding reumatologie

Opleiding reumatologie

Aandachtsgebieden bij ZGT zijn beeldvormende diagnostiek en klinische farmacologie. Je krijgt bij ons ruimschoots de gelegenheid om je in de echografie te bekwamen als deel van het profileringsjaar.

De vakgroep reumatologie en klinische immunologie ZGT bestaat uit acht reumatologen. Zij verzorgen de deelopleiding tot reumatoloog in het cluster Enschede (in samenwerking met de afdeling reumatologie van het Medisch Spectrum Twente (MST) en een stage reumatologie in het kader van de opleiding interne geneeskunde.

De opleiding

De vakgroep reumatologie van ZGT heeft maximaal drie opleidingsplaatsen. Twee ervan zijn voor een aios reumatologie en een voor een aios interne geneeskunde.

De vervolgopleiding reumatologie duurt drie jaar (na drie jaar vooropleiding interne geneeskunde). Een jaar volg je in ZGT. De overige twee jaar van de opleiding vinden plaats in het MST in Enschede. De opleiding bestaat uit twee jaar kerncurriculum en een jaar profilering. De stage reumatologie voor aios Interne Geneeskunde is een gecombineerde klinische en poliklinische stage uiteraard in nauwe samenwerking met de afdeling interne geneeskunde.

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden bij ZGT zijn beeldvormende diagnostiek en klinische farmacologie. Als aios reumatologie krijg je ruimschoots de gelegenheid om je in de echografie te bekwamen als deel van het profileringsjaar. Je kunt daarbij de certificering echografie voor de reumatoloog behalen. Met de stage reumatologie binnen de opleiding tot internist doe je kennis en vaardigheden op, onder andere op het gebied van systeemziekten en farmacologie van immuunsupressieve therapie.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling reumatologie ZGT is actief in wetenschappelijk onderzoek en steunen wetenschappelijke activiteiten van de aios al dan niet samen met het MST in Enschede en de Universiteit Twente.

De opleiders

De opleider is dr. C.J. Haagsma en mw. dr. H. Baan is plaatsvervangend opleider. Dr. H.E. Vonkeman (MST) is verantwoordelijke opleider van het cluster.