Operatieassistent

Stage en stageopdrachten

ZGT biedt studenten verschillende mogelijkheden voor stages. Zowel op mbo, hbo als universitair niveau kunnen studenten praktijkervaring opdoen.

Aanmelden voor een stage bij ZGT

Wij hebben samenwerkingsafspraken met ROC van Twente en Saxion Hogeschool (voor onder andere de opleiding verpleegkunde, fysiotherapie,  en doktersassistente), aangezien de vraag naar plekken van deze onderwijsinstellingen groot is, kunnen wij vaak niet ingaan op individuele verzoeken.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij ZGT en jouw opleiding staat niet tussen het bovengenoemde rijtje? Dan kun je een stageverzoek indienen door het aanmeldformulier in te vullen.  Wij zoeken dan contact met een stageafdeling en dienen je verzoek in. 

Stageopdrachten

Als er specifieke stageopdrachten door afdelingen worden gevraagd, dan worden deze vermeld onderaan deze alinea.  Voor een open verzoek , kun je je verzoek indienen door het aanmeldformulier in te vullen.

Beschikbare stageopdrachten/plekken

Daarnaast bieden we mogelijkheden voor wetenschappelijke afstudeeropdrachten, lees meer hierover op de pagina wetenschappelijke stages.

Update 5 februari 2024: Op dit moment hebben we helaas geen plek voor een minor student 'High Care moeder en kind'. Zodra er weer plek is voor een minor-student verschijnt er weer een vacature op de website.

Stagevergoeding

De stagevergoeding bij ZGT conform CAO voor een voltijd stage is €478,- per maand (1 januari 2024). Dit is inclusief (reis)kosten.  Je hebt recht op de stagevergoeding als:

   • Je een mbo- of hbo-opleiding volgt;
   • De stage een verplicht onderdeel is van je studie;
   • De stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

De stagevergoeding wordt niet verleend indien een BBL (Beroeps Opleidende Leerweg)-leerling als werknemer een dienstbetrekking heeft, die recht geeft op loondoorbetaling gedurende de stageperiode.

Stagevoorwaarden

Voorafgaand aan je stage ontvang je drie weken voordien de volgende formulieren:

 • Uitnodigingsbrief
 • Vragenlijst medisch intredeonderzoek
 • Formulier indiensttreding
 • Loonbelastingverklaring

Nieuwe medewerkers/stagiaires/vrijwilligers moeten voordat zij in dienst komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Dit is van toepassing voor medewerkers/stagiaires/vrijwilligers die langer dan drie maanden werkzaam zijn in ZGT. Alle medewerkers en stagiaires die op of na 1 november 2022 in dienst treden, kunnen de kosten van de VOG  declareren via YouForce (HR softwareprogramma van ZGT). Een VOG voor een stagiaire wordt vergoed in het geval deze niet via de opleiding kan worden aangevraagd. PNIL (personeel niet in loondienst) kunnen de kosten van een VOG niet declareren. 

Je ontvangt op het bij ons bekende emailadres een mail van Justis met een link waarmee je je VOG kunt aanvragen. Vervolgens ontvang je van Justis per post een VOG die je bij P&O moet inleveren. Je kunt pas met je stage beginnen, nadat uit een VOG blijkt dat er geen bezwaar is.

Introductiebrochure stage ZGT

Voordat je stage start bij ZGT willen we je over een aantal belangrijke onderwerpen informeren door middel van onze introductiebrochure. Daarnaast zal je door jouw stageafdeling geïnformeerd worden over de ICT gedragscode, gastvrijheid en infectiepreventie.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie over stages en stageopdrachten:

Ziekenhuislocatie Almelo ZGT Academie

 • Opmerkingen

  ZGT Academie heeft routenummer 6.2

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo ZGT Academie

 • Opmerkingen

  Een afspraak maken kan via ons telefoonnummer.

  Wij zijn te vinden in kamer 312.

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo