Verpleegkundigen lopen in de gang

Nieuwe medewerkers

Welkom bij ZGT

Wij hebben een digitale introductie voor je klaar staan om je wegwijs te maken in ZGT. Een welkomstpakket waarin je de ‘need-to-know’ informatie vindt. Voor verdere informatie kun je terecht bij je leidinggevende.

We heten je van harte welkom bij ZGT!

Raad van Bestuur
Hilde Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur
J.I.G. Janssen, lid Raad van Bestuur

Hilde Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur Frank Jansen

 • >

  Parkeren

  Personeel ZGT en aan ZGT verbonden medewerkers parkeren op personeelsplaatsen ZGT. Als deze vol zijn en na 11.00 uur mogen medewerkers parkeren op de bezoekersplaatsen ZGT.

  Daarnaast wordt toegestaan dat personeel met een fysieke beperking (al dan niet tijdelijk) kunnen parkeren op bezoekersplaatsen of parkeerplaats bij De Brug. Dit in overleg met leidinggevende van de medewerker en coördinator parkeerbeheer.

  Kom je voor gesloten slagbomen te staan? In dat geval een kaartje trekken, direct weer (gratis) uitrijden.

  Parkeren Almelo

  Rij vanaf de Weezebeeksingel naar de Soetman, sla vervolgens linksaf naar de Zilvermeeuw. Hier kom je bij de slagbomen voor de personeelsparkeerplaats.

  Parkeren Hengelo

  Rij over de H. Hartstralaan, je ziet nu links de slagbomen voor de personeelsparkeerplaats.

 • >

  ZGT ID-kaart

  Informatie over ZGT ID-kaart; wat is reeds geactiveerd, wat dien je zelf nog te regelen, de wijze van dragen, wat te doen bij verlies, beschadiging of wijziging gegevens en aanvragen en inzage gegevens.

   

   

  ZGT ID-kaart is reeds geactiveerd

  Toegang tot bepaalde ruimtes

  De ZGT ID-kaart is reeds geactiveerd en geeft je toegang tot bepaalde ruimtes waar een kaartlezer is geplaatst binnen ZGT. Dit is afhankelijk van je functie.

  Personeelsrestaurant

  Bij de ingang van het personeelsrestaurant staat een terminal waarmee je de ZGT ID-kaart kunt opwaarderen door middel van je pinpas. De eerste keer dien je je pas te activeren. Instructie hiervoor staat op de terminal, bij personeelsnummer vul je het pasnummer in. Het personeelsrestaurant ‘cashless’, het is niet mogelijk om met contant geld te betalen bij de kassa. Bij uitdiensttreding kan het saldo dat nog op de ID-kaart staat helaas niet uitbetaald worden.

  Toegang personeelsparkeerplaatsen

  Toegang personeelparkeerplaatsen kan zeven dagen per week. De ZGT ID-kaart is voor de personeelsparkeerplaats van zowel Almelo als Hengelo geactiveerd. Parkeren op de bezoekersparkeerplaats kan niet op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 - 11.00 uur. Je kunt dan alleen op de personeelsparkeerplaats parkeren. Willen de dienstdoenden en de specialisten op de bezoekersparkeerplaats parkeren dienen ze dit zelf door te geven bij parkeerbeheer op vertoon van hun ID pas.

  Wat dien je zelf nog te regelen?

  Dienstkleding

  Voor het verkrijgen van dienstkleding uit de kledinguitgifte-automaat (KUA) kan de ZGT ID-kaart geschikt gemaakt worden door medewerkers van de linnenkamer 3112 (Almelo) 5128 (Hengelo). Deze medewerkers geven uitleg over de werking van de KUA.

  Multifunctional (printen, faxen, kopiëren)

  Voor het gebruik van de Multifunctional (printen, faxen, kopiëren) kan de ZGT ID-kaart geschikt gemaakt worden door de medewerkers van de servicedesk van ICT 3333 (optie 1).

  Wijze van dragen

  De medewerker is verplicht de ZGT ID-kaart zichtbaar te dragen. Door middel van een kaarthouder met clip kan de ZGT ID-kaart aan de kleding worden bevestigd. Kaarthouder en clip worden eenmalig verstrekt door Pipenzo. Pipenzo is het centrale punt waar medewerkers terecht kunnen voor alle personeelsgerelateerde voorzieningen. Bij verlies van de ZGT ID-kaart kan via het magazijn een nieuwe worden aangevraagd.

  • De draagplicht is uit hygiënisch oogpunt niet van toepassing binnen het OK-gebied en de grootkeuken. 
  • Direct leidinggevenden zien er op toe dat de ZGT ID-kaart duidelijk zichtbaar wordt gedragen. Bij de personen niet in loondienst van ZGT ligt het toezicht op het dragen bij de contactpersoon van het ziekenhuis.
  • De medewerker is verplicht de ZGT ID-kaart zorgvuldig te bewaren en in goede staat te onderhouden. De ZGT ID-kaart is strikt persoonlijk en mag daarom niet worden uitgeleend aan derden.
  • De medewerker dient bij uitdiensttreding de ZGT ID-kaart in te leveren bij Pipenzo. Het saldo moet dan benut zijn, resterend saldo kan niet uitbetaald worden.
  • De ZGT ID-kaart blijft eigendom van ZGT.
  • ZGT is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het dragen van de ZGT ID-kaart.

  Wat te doen bij verlies, beschadiging of wijziging gegevens

  • Je dient bij (functie)wijziging (zodra bekend in personeelssysteem), verlies of beschadiging een nieuwe ZGT ID-kaart aan te vragen bij Pipenzo.
  • De medewerker Pipenzo of beveiliging blokkeert het oude pasnummer en print een nieuwe ZGT ID-kaart. De oude gegevens en foto kunnen worden gebruikt voor de nieuwe pas. Voor het maken van een ZGT ID-kaart vanwege verlies wordt € 15,- in rekening gebracht. Dit bedrag dient (direct) per pin betaald te worden.
  • Als je je met je ID kaart aanmeldt bij de computer meldt dit bij verlies dan ook aan ICT (3333) zodat je pas geblokkeerd wordt.

  Aanvragen en inzage gegevens

  De personeelsgegevens en foto staan in een separaat programma waarin het gehele beheer van de ZGT ID-kaarten wordt bestuurd. In het kader van de Wet op de privacy mogen de gegevens of foto niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Aanvragen van foto’s ten behoeve van o.a. smoelenboekjes of overige publicaties kan alleen worden ingediend door leidinggevenden en met schriftelijke toestemming van de medewerker zelf. Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend bij Pipenzo met duidelijk opgave van reden pipenzo@zgt.nl

   

 • >

  Route in ZGT

  Om zo weinig mogelijk ‘bewegingen’, vanwege coronavirus, in ZGT te hebben adviseren wij je om de route naar jouw afdeling op te zoeken via de volgende link www.zgt.nl/routeinzgt.

 • >

  ZGT kleding

  Informatie over dienstkleding: waar de uitgifte is, waar je je kunt omkleden en waar de inname is van gedragen kleding.

  Almelo

  Route

  Vanaf de hoofdingang loop je langs de receptie door de gang bij het bezoekersrestaurant en alle overige winkels. Hierna sla je links af en kom je op het liftenplein. Links in de hoek zie je een deur naar het trappenhuis, neem de trap naar het souterrain of neem de lift naar -1. Op -1 kun je vanaf het liftenplein de voetstappen op de vloer volgen richting de kledinguitgifte.

  Kleding - route Almelo

  Kledinguitgifte

  Deze ruimte is vrij toegankelijk. Neem voor je dienst de dienstkleding mee die je nodig hebt. Het is niet toegestaan om meerdere kledingsets mee te nemen voor een volgende dienst, dit in verband met de voorraad.

  Kleding uitgifte Almelo

  Omkleden

  Je kunt je omkleden in de garderoberuimtes. Deze zijn te herkennen aan een kaartlezer aan de buitenzijde van de ruimte. De lockers zijn persoonsgebonden, voor het krijgen van een locker is een wachtlijst.

  Kleding toegang omkleedruimte

  Kledinginname

  In de gang bij de kledinguitgifte staan twee containers waarin vuile kleding kan worden gegooid. Tevens is er een innamepunt bij garderoberuimtes A en B, deze bevinden zich in de andere gang (vanaf deur liftenplein rechtdoor en aan het midden van de gang links).
  Let op: controleer of je je zakken leeg hebt voordat je de kleding in de containers gooit. Er wordt maandelijks erg veel kleding afgekeurd in verband met vlekken die er niet meer uit gaan.

  Hengelo

  Route

  Wanneer je je ZGT-pas hebt ontvangen kun je via de eerste ingang vanaf de personeelsparkeerplaats naar binnen.

  Kleding route Hengelo

  Via deze ingang kom je direct bij de kledinguitgifte.

  Kledinguitgifte

  In Hengelo wordt gebruik gemaakt van een kledinguitgifteautomaat. De eerste keer dat je je kleding wilt ophalen moet je je melden bij de kledingservice. Zij zitten in het kantoor naast de kledinguitgifteautomaten, eventueel telefonisch te bereiken via 088 708 51 28. Wanneer zij jou hebben toegevoegd aan het systeem kun je je kleding uit het systeem halen. Wanneer je je pas aanbiedt, kun je de keuze maken tussen de kledingstukken. Deze worden automatisch door de automaat aangeboden.

  Kleding uitgifte Hengelo 

  Omkleden

  De garderoberuimtes bevinden zich dichtbij de kledinguitgifte. Loop vanaf de kledinguitgifteautomaat naar rechts. Aan de rechterzijde bevinden zich de garderoberuimtes voor mannen en vrouwen. De garderoberuimtes zijn te herkennen aan de kaartlezers bij de deuren.

  Kleding toegang omkleden

  Kledinginname

  In de gang bij de kledinguitgifte zijn de kledinginnamepunten waarin vuile kleding kan worden gegooid. Controleer of je je zakken leeg hebt voordat je de kleding in de automaat gooit. Er wordt maandelijks erg veel kleding afgekeurd in verband met vlekken die er niet meer uit gaan. Na het ingooien krijg je automatisch je krediet weer terug op je pas waardoor je de volgende dienst weer kleding kunt uithalen.

 • >

  KIS, Kwaliteits Informatie Systeem

  Zodra je een ZGT account hebt kun je in KIS, het Kwaliteits Informatie Systeem van ZGT.  In KIS vind je documenten, protocollen en processen.

  Elk specialisme heeft een eigen portaal voor toegang tot de eigen documenten en veelgebruikte websites. Nieuwe of vernieuwde documenten in het eigen portaal verschijnen automatisch, net als persoonlijke taken in documentbeheer en het VIM-systeem (Veilig Incident Melden). In KIS staan ook links naar algemene, ziekenhuisbrede documenten en nieuwsberichten over veiligheid en kwaliteit.

  Stel, zodra je je account hebt je KIS startportaal in. Zo heb je toegang tot de juiste documenten.

  Voor aanvullende informatie wat betreft het gebruik van KIS kun je vragen bij je leidinggevende. En voor aanvullende informatie over Stafbureau Kwaliteit & Veiligheid en wat zij zoal doen in ZGT met patiëntveiligheid kijk je op de Klik-pagina.

 • >

  Fysieke veiligheid

  De afdeling fysieke veiligheid is in ZGT onder andere verantwoordelijk voor de volgende aandachtsgebieden: beveiliging, toegangsbeheer, BHV, brandveiligheid, milieu en crisisplan/OTO.

  Alarmeringsprocedure

  Indien er een calamiteit ontstaat is het van belang dat je weet hoe en wie je moet alarmeren. Naast het algemeen alarmnummer 112 zijn er in ZGT ook interne alarmerinfsnummers. De belangrijkste interne alarmeringsnummers zijn:

  • 113 reanimatieteam Almelo
  • 114 reanimatieteam Hengelo
  • 4321 Beveiliging Almelo
  • 5058 Beveiliging Hengelo

  Indien je een brand en/of rookontwikkeling constateert altijd een handbrandmelder indrukken.

  Fysieke veiligheid - brandmelder

  Afdelingsnoodplan

  Iedere afdeling binnen ZGT is voorzien van een eigen afdelingsnoodplan. Hierin staat voor iedere afdeling afzonderlijk beschreven hoe men moet handelen bij diverse calamiteiten. Hierin zijn de belangrijkste instructies bij de volgende calamiteiten beschreven: brand, stroomuitval, uitval ICT en ongeval gevaarlijke stoffen. Het is van belang dat je op de hoogte bent van jouw eigen afdelingsnoodplan.

  BHV

  Binnen ZGT is 24/7 een BHV-organisatie in beide locaties paraat. De BHV-organisatie gaat nadat er een brandmelding is binnengekomen op de handset naar het betreffende adres om daar waar mogelijk de noodzakelijke hulp te verlenen.

  Fysieke veiligheid - BHV

  Persoonsalarmering

  Het persoonsalarm moet worden gebruikt bij dreiging en geweld en/of wanneer jij je persoonlijk onveilig voelt.
  In ZGT is op verpleegafdelingen persoonsalarmering geregeld. De beveiliging reageert altijd op een persoonsalarm. Binnen de afdelingen zijn een aantal handsets voorzien van een zwarte (Hengelo) of witte (Almelo) clip. Door het indrukken van de knop bovenop de handset wordt het persoonsalarm geactiveerd. Deze knop moet vier seconden achtereen worden ingedrukt!

  Fysieke veiligheid - persoonsalarmering

  Calamiteitenoefeningen

  Er worden in ZGT veel calamiteitenoefeningen gehouden. In principe worden alle patiëntgebonden afdelingen jaarlijks getraind op onderwerpen die in het afdelingsnoodplan staan. Voor niet patiëntgebonden afdelingen is de frequentie één keer per twee jaar. Deze oefeningen kunnen zowel op de afdeling als in de BHV-oefenruimte worden gehouden.

  Fysieke veiligheid - calamiteitenoefeningen

 • >

  ZGT Academie

  ZGT is een opleidingsziekenhuis. In ZGT heet het leerhuis ZGT Academie. ZGT Academie biedt een scala aan onderwijs- en onderzoeks-mogelijkheden voor verpleegkundigen, medisch studenten, artsen, paramedici, andere professionals en verricht activiteiten op het gebied van wetenschap en innovatie.

  Voor alle ZGT medewerkers organiseert ZGT Academie bij- en nascholingen. Zo wordt de kwaliteit van zorg van ZGT garandeert en verbetert.

  Ontwikkeling medewerker centraal

  ZGT Academie biedt onderwijs en onderzoek op topklinisch niveau. En stelt daarbij de ontwikkeling van de medewerker tot topprofessional centraal. Daarmee wil ZGT Academie alle medewerkers stimuleren en de kans geven een topklinisch niveau te behalen. Dit sluit aan bij de ambitie en doelstelling van ZGT.

  Waar kun je ZGT Academie vinden?

  Je vindt ZGT Academie in locatie Almelo op de zesde verdieping. Behalve een bibliotheek en kantoren van medewerkers bevinden zich daar vergader- en trainingsruimtes, waaronder het skillslab. De opzet is bewust ruim en open voor een zo gastvrij mogelijke uitstraling. Bovendien zijn in zowel Almelo als Hengelo verschillende andere ruimtes beschikbaar voor scholingsactiviteiten.

  Voor het reserveren van een opleidingslokaal voor een training, bij- of nascholing kun je bellen met het secretariaat van de ZGT Academie, telefoonnummer 3249. Hou er rekening mee dat ruimtes al bezet kunnen zijn.
  Voor informatie over scholingen, verwijzen we je naar de 'Kennis en leren' pagina op Klik. Klik is het intranet van ZGT. Je moet hiervoor een account van ZGT hebben.

 • >

  Leerplein

  ZGT beschikt over Leerplein ZGT. Op ons eigen Leerplein vindt je de kwaliteitseisen die ZGT stelt aan haar medewerkers. En de scholingen die de ZGT Academie organiseert. 

  Leidinggevenden kunnen zien waar hun medewerkers staan in hun bekwaamheden. Medewerkers kunnen ook zelf inzien in hoeverre ze bekwaam zijn in ZGT algemene eisen. Je moet hiervoor een account van ZGT hebben.

  Bij vragen over het Leerplein kun je contact opnemen met info@zgtleerplein.nl 

 • >

  Klik het intranet van ZGT, helemaal je eigen digitale plek!

  Als je inlogt op je computer, start Klik automatisch op als je eigen startpagina. Op Klik kun je samenwerken in groepen met collega’s van je afdeling of met collega’s van andere afdelingen. En je kunt op Klik kennis en ervaring delen. Vertel collega’s wat je bezig houdt en stel een vraag of upload een document.

  Op Klik vind je

  • Het organisatienieuws en algemene informatie vind je in het menu in de blauwe balk.
  • De informatie over coronavirus is gebundeld en vind je via de banner rechts naast de tijdlijn.
  • Persoonlijke gegevens vind je in het profielmenu, die je kunt wijzigen via de accountinstellingen. Je kunt hier je profielfoto bewerken, je profiel uitbreiden en documenten delen met collega’s die jou ‘volgen’.
  • Bij notificaties vind je de meldingen van berichten waarin je genoemd wordt of die gaan over de groepen waar je lid van bent of als je uitgenodigd wordt om lid te worden van een groep. Wil je de instellingen van de notificaties aanpassen, dan kan dat bij accountinstellingen in je profielmenu.
  • Bij alle groepen vind je waar je lid van bent. Bij de start van het nieuwe intranet ben je automatisch lid van de groep InZGT. Ook kun je zelf open en gesloten groepen starten.
  • Bij collega's vind je een overzicht van alle collega’s met hun contactgegevens en een link naar hun profielpagina met achtergrondinformatie.
  • Bij afdelingen vind je een overzicht van alle afdelingen met de contactgegevens.
  • Rechtsboven vind je een zoekbox waarmee je alle pagina’s van Klik kunt doorzoeken.
  • In het midden vindt je een tijdlijn met berichten uit de groepen waar jij lid van bent. Ook het algemeen nieuws uit de groep InZGT wordt hier getoond. Het heb je ook de ruimte om je eigen suggesties, ideeën en vragen te delen met collega’s of groepen. In je berichten verwijs je met @ naar collega’s en groepen. Als je geen groep selecteert, verschijnt je bericht bij alle collega’s op de tijdlijn. Let dus goed op!
  • Je eigen startpagina kun je naar eigen smaak en behoefte aanvullen met handige informatieblokjes (‘widgets’). Bijvoorbeeld: Zorgkaart Nederland, kalender en verjaardagen.
 • >

  Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

  Patiënten van ZGT hebben inzicht in hun medische gegevens via ons patiëntenportaal mijnzgt.nl en via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

   

  Op Klik vind je meer informatie over ons patiënten-portaal en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
  Klik hier om de algemene flyer te downloaden. ‘