Verpleegkundigen lopen in de gang

Problemen op het gebied van de slagaderen ontstaan bijna altijd als gevolg van atherosclerose (slagaderverkalking). Atherosclerose is het natuurlijk gevolg van het ouderdomsproces. De bloedvaten verliezen op den duur hun elasticiteit en worden stug en dik. Tevens raakt de binnenkant van de slagader beschadigd als gevolg van afzetting van vetten en kalk. Atherosclerose wordt in de volksmond vaak aderverkalking genoemd. Dit is echter een onjuiste term omdat het een aandoening is die zich in de slagaderen afspeelt en niet in de aderen. Atherosclerose kan zowel leiden tot een verwijding als vernauwing van de slagaderen. Er zijn diverse factoren bekend die een negatieve invloed hebben op het ontstaan van atherosclerose. Deze worden hierna besproken.

Roken

Roken is de belangrijkste risicofactor in het ontstaan van atherosclerose. Nicotine vernauwt de bloedvaten en beschadigt de bloedvatwand. Deze wordt ruwer waardoor vetten, zoals cholesterol zich hier gemakkelijk op vast kunnen zetten, waardoor aanslibbing ontstaat. Tevens verhoogt roken de hartslag en de bloeddruk en beïnvloedt roken het cholesterolgehalte ongunstig. 75–90% van alle patiënten met arterieel vaatlijden rookt of heeft gerookt.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk leidt tot een beschadiging van de bloedvatwand. Ter plaatse van deze beschadigingen ontstaat atherosclerose. Op 55 jarige leeftijd heeft 32% van de mannen en 25% van de vrouwen een te hoge bloeddruk.

Hoog cholesterolgehalte

Een te hoog cholesterolgehalte leidt tot een toename van vetafzetting in de vaatwand waardoor u een verhoogde kans heeft op vernauwing of verwijding van uw slagaders. Een te hoog cholesterolgehalte kan onder andere worden veroorzaakt door overgewicht, insulineresistentie, te weinig lichaamsbeweging, een te traag werkende schildklier (hypothyreoidie) of erfelijke factoren.

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Een belangrijke complicatie van diabetes is aantasting van de binnenlaag van de bloedvaten, waardoor deze patiëntengroep een verhoogde kans heeft op atherosclerose.

Overgewicht

Overgewicht is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten en tevens heeft het een ongunstige invloed op de nuchtere bloedsuiker, de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Overgewicht is meestal het gevolg van te veel eten en te weinig beweging. Er kunnen echter ook lichamelijke oorzaken aan ten grondslag liggen.

Familiaire belasting

Indien er in uw familie aandoeningen als gevolg van atherosclerose voorkomen, heeft u een verhoogde kans deze ziekte ook te ontwikkelen. Aandoeningen als gevolg van atherosclerose komen niet alleen in de buik en benen voor maar kunnen zich ook uiten in een TIA of beroerte of bijvoorbeeld een hartinfarct.

Leeftijd

Het is bekend dat hoe ouder men wordt, hoe groter de kans is op atherosclerose. De behandeling van bovenstaande risicofactoren speelt een zeer belangrijke rol in de aanpak van slagaderproblemen. Het verlicht niet zozeer de klachten maar probeert ervoor te zorgen dat het proces van atherosclerose geremd wordt. Niet alleen in de slagaderen van buik en benen maar ook in de slagaderen rondom het hart en naar de hersenen. Vanzelfsprekend zijn de factoren familiaire belasting en leeftijd niet te beïnvloeden De overige factoren echter wel.

Er zijn diverse hulpmiddelen op de markt die kunnen helpen bij het stoppen met roken. Een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en suikerziekte kunnen behandeld worden met een dieet en/ of medicatie. Hiernaast zijn een gezond voedingspatroon en voldoende beweging van groot belang.

Ziekenhuislocatie Almelo Vaatchirurgie

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo