Verpleegkundigen lopen in de gang

Vernauwing van de halsslagader

De belangrijkste slagaders naar het hoofd zijn de linker- en rechterhalsslagader. Ze ontspringen vlak boven het hart uit de grote lichaamsslagader. Vlak onder de kaak splitsen ze zich beiden in een tak naar het aangezicht en een tak naar de hersenen. Samen met nog enkele slagaders, onder andere in de nek, voorzien zij de hersenen van bloed.

Een vernauwing in de halsslagader wordt vaak veroorzaakt door atherosclerose. Een dergelijke vernauwing of zelfs afsluiting hoeft echter geen klachten te geven. Er is altijd enige reserve omdat het bloed nog via andere slagaders in de hersenen kan komen. Bij de ene mens zijn de reserveverbindingen tussen de slagaders naar de hersenen beter aangelegd dan bij de andere. Bovendien kunnen de andere bloedvaten ook vernauwingen hebben.

Wanneer een vernauwing of afsluiting in de halsslagader wel klachten geeft, dan kan dit leiden tot een beroerte (CVA). De verschijnselen van een beroerte kunnen zijn een halfzijdige verlamming, blindheid en/of spraakstoornissen. Driekwart van alle mensen die een beroerte krijgt, heeft hieraan voorafgaand kortdurende verschijnselen. Dit worden TIA’s (Transient Ischemic Attacks) genoemd en zijn dus waarschuwingssignalen voor een toekomstige beroerte. De verschijnselen worden veroorzaakt door tijdelijk bloedtekort in de hersenen. De verschijnselen van een TIA kunnen zijn:

  • Kortdurende (meestal enkele minuten) eenzijdig krachtsverlies of verlamming van een hand, arm en/of been.
  • Tintelingen of doof gevoel in een arm, hand en/of been.
  • Een periode van moeilijker kunnen spreken.
  • Een voorbijgaande blindheid aan een oog.

Door het tijdig herkennen van deze verschijnselen en het behandelen ervan kunnen mogelijk een deel van de beroertes voorkomen worden.

Onderzoek

In de regel zal uw huisarts u bij verdenking van een TIA verwijzen naar de neuroloog. Binnen ZGT bestaat een speciale TIA-polikliniek waar u op één dag verschillende onderzoeken ondergaat om de oorzaak van de TIA te achterhalen. Er wordt een CT-scan van het hoofd gemaakt om te zien in hoeverre er schade van de hersenen is opgetreden. Ook wordt er een duplexonderzoek van de halsslagaderen gemaakt om te beoordelen of er een vernauwing aanwezig is en hoe ernstig deze vernauwing is. Indien nodig wordt er een MR-A gemaakt van de halsslagaderen. De mate van de vernauwing en de aanwezigheid van klachten bepalen de behandeling.

Klik hier voor onze resultaten bij de behandeling bij een vernauwing van de halsslagader.

 

 

Ziekenhuislocatie Almelo Vaatchirurgie

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo