Verpleegkundigen lopen in de gang

Wanneer u de polikliniek vaatchirurgie bezoekt, komt u met diverse medewerkers van ons ziekenhuis in contact. Hier stellen we de belangrijkste medewerkers aan u voor.

Vaatchirurgen

De vaatchirurgen zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met bloedvatproblemen. Klik op een van bovenstaande foto’s voor meer informatie over de betreffende vaatchirurg.

Vaatlaboranten

De vaatlaboranten verrichten aanvullend vaatonderzoek op het vaatlaboratorium. Dit zijn het duplexonderzoek en een drukmeting/inspanningstest. Meer informatie over deze onderzoeken leest u op de pagina onderzoeken.

Verpleegkundig specialist

Binnen de polikliniek Vaatchirurgie werkt twee verpleegkundig specialisten. Een verpleegkundig specialist heeft een verpleegkundige achtergrond en voert binnen vastgestelde kaders ook medische taken uit. Binnen de vaatchirurgie ziet de verpleegkundig specialist patiënten met aandoeningen van de slagaderen en patiënten met spataderen. De verpleegkundig specialist noteert onder meer gegevens over uw klachten, doet lichamelijk onderzoek, bespreekt onderzoeksuitslagen met u en voert bepaalde ingrepen uit. Ook heeft hij/zij een belangrijke rol in de voorlichting en begeleiding van patiënten.

Physician assistant

De physician assistant voert zelfstandig medische geprotocolleerde taken uit in opdracht van de specialist; bijvoorbeeld het houden van spreekuren, het lopen van de dagelijkse artsenvisite in de kliniek, het uitvoeren van kleine verrichtingen op de poli en het assisteren bij ingrepen op de operatiekamer. Binnen de vaatchirurgie voert de physician assistent spataderbehandelingen uit.

Secretaresses

De secretaresses hebben een belangrijke ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangen u aan de balie, verwerken uw gegevens in de computer en wijzen u de weg in het ziekenhuis of de polikliniek.